Koirataito      Koiramme
Karjataidon tilalla työskentelee useita eri ikäisiä working-kelpieitä. Koiria käytetään tilan omassa lammastaloudessa sekä keikkatöissä nauta- vuohi- ja lammastöissä monipuolisesti: laumojen siirroissa, kokoamisessa, perinnebiotoopeissa etsimisessä ja tarkastamisessa, ruokinnassa, punnituksissa, kerinnässä, karkurien etsimisessä, teuraskuormien kokoamisessa ym.
 
Tilan vakioporukkaan kuuluvat australiantuontinarttu Spinifex Heili "Heili", sen tyttäret Kelmi Etevä Emma "Ninja" sekä Kelmi Coora "Louhi", Ninjan tytär Kelmi Dilkara "Freya" ja poika "Kelmi Agronomi Alvar "Alvari". 
 
Yhteisomistuksessa jalostustyötä varten on kaksi australiantuontia, Bamba Pop "Popo" ja Bamba Meg "Miina". Popo on työmiehenä lammastilalla Forssassa ja Miina piikana lypsykarjatilalla Kuhmoisissa.
 
Sijoituksessa on lisäksi Miinan tytär Kelmi Toimeksipanija "Fly" Joroisissa.